Please contact us; WhatsApp : +90(533) 312 54 29

Randevu Almak İçin Formu Eksiksiz Doldurunuz.

* İşaretli alanların eksiksiz doldurulması zorunludur.

captcha

RANDEVU AYDINLATMA METNİ


İşbu aydınlatma metni, Küçükyalı Diyaliz Merkezi işletme adıyla faaliyet gösteren Tokgöz Dializ Hizmetleri Limited Şirketi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir
·       Kimlik bilgisi

·       İletişim bilgisi

·       Müşteri işlem bilgisi

·       Sağlık bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.

·       Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·       Talep ve şikayetlerin takibi

Kişisel Verilerin Aktarımı
İşlenen kişisel veriler aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

·       Hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde adli makamlar ve taraf avukatları

·       Hasta kayıt programının yazılım firması

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Elektronik elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

·       Hizmet sözleşmesinin ifası için hizmet alanın verilerinin işlenmesinin gerekli olması

·       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

·       Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

•       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

•       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

https://www.kucukyalidiyaliz.com/ internet sitemizden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak Girne Mah. Girne Cad. 139/1 34843 Maltepe / İSTANBUL adresimize göndermeniz ya da tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden info@kucukyalidiyaliz.com adresimize iletmeniz gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

 

 

ANLAŞMALI KURUMLAR ve KVKK Dokumanları

SGK, Akbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası /// KVKK Dokumanları 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye İş Bankası
Akbankası
Türkiye Yapı ve Kredi Bankası
KVKK Dokumanları

Küçükyalı Diyaliz Merkezi Hakkında

Diyaliz Merkezimiz İstanbul Maltepe İlçesinde 1997 yılında faaliyete geçmiştir. Nefroloji uzmanı Uz. Dr. Hülya Ergin, Dr. Semih Bakır, Dr. Hüsamettin Atik, Dr. Ahmet Kaya ve alanında deneyimli kadromuz ile en son teknolojik cihazlarımızla hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

İletişim & Destek

  • Adres      : Girne Mah. Girne Cad. 139/1 34843 Maltepe - İstanbul - TÜRKİYE
  • E- Posta : info@kucukyalidiyaliz.com
  • Telefon   : +90 (216) 366 81 18
  • GSM       : +90 (533) 312 54 29
  • Fax         : +90 (216) 366 35 40
Küçükyali Diyaliz Merkezi adıyla faaliyet gösteren Tokgöz Dializ Hizmetleri Limited Şirketi olarak internet sitesi çerez süreci için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygul olarak işleyeceğimiz verilerinizle ilgili haklarınızı içeren aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz. Çerez Politikası.Kabul Ediyorum